phone
Pozovite nas011 311 35 85

Način poručivanja

Robu možete poručiti na sledeće načine:

  • - Online, putem sajta
  • - Telefonom

Način plaćanja

Jedini način plaćanja je virmanom preko računa. Nakon poručivanja proizvoda iz Korpe, sistem će Vam formirati pregled porudžbine koji NIJE predračun. Nakon provere stanja proizvoda iz porudžbine poslaćemo Vam predračun na e-mail koji ste naveli tokom registracije. Poručena roba je vlasništvo isporučioca sve do momenta uplate predračuna u celini. U slučaju prekoračenja roka plaćanja (3 dana od formiranja porudžbine), zadržavamo pravo na odbijanje porudžbine. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Isporuka

DRALE d.o.o. svojim vozilima isporučuje robu vrednosti od 3.000,00 dinara neto (bez PDV) svojim vozilima na području Beograda.

Porudžbine manje vrednosti se preuzimaju u magacinu DRALE d.o.o. na adresi Bulevar Umetnosti 27 Novi Beograd.

Porudžbine za unutrašnjost DRALE d.o.o. šalje kurirskom službom o svom trošku ako je neto vrednost porudžbine (bez PDV) veća od 10.000,00 dinara.

Porudžbine manje vrednosti se šalju kurirskom službom o trošku kupca.

Reklamacije na kvalitet isporučene robe prihvatamo u roku od 8 dana, u skladu sa pravilnikom firme.

Rokovi za isporuku su:
- 1 do 2 radna dana po evidenciji uplate na izvodu za teritoriju grada Beograda i
- 3 do 5 radnih dana po evidenciji uplate na izvodu za teritoriju republike Srbije

*Isporuke se ne vrše vikendom.

Reklamacije i povraćaj robe

Molimo Vas da prilikom prijema robe pregledate artikle i pripadajuću dokumentaciju. Za sve eventualne nepravilnosti, rok za reklamaciju je od 15-30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice.

Prodavac omogućava Kupcu povrat pogrešno poručene robe u roku od 15 dana od prijema Računa-Otpremnice. Kupac je u obavezi da dostavi „Zahtev za povrat robe“ na memorandumu i overen pečatom. "Zahtev za povrat robe" treba da sadrži sledeće informacije:

  • - razlog za vršenje povratka
  • - naziv i količina artikala koji se vraćaju
  • - broj Računa-Otpremnice po kojoj je roba primljena
  • - broj tekućeg računa Kupca na koji se uplaćuju (vraćaju) sredstva za vraćenu robu (ukoliko je u pitanju avansna uplata)

Roba koja se vraća mora biti nova (nekorišćena), neoštećena i spakovana u originalnu neoštećenu ambalažu. Troškove slanja pogrešno poručene robe, kao i isporuke zamenskih artikala, snosi Kupac. Nije moguće vratiti korišćenu, raspakovanu, oštećenu robu, robu bez pripadajuće ambalaže, artikle iz grupe „Reklamni materijal“, artikle koji su brendirani, originalne tonere i robu koja se nabavlja i uvozi na zahtev Kupca.

Nakon prijema dokumenta „Zahtev za povrat robe“, prijema i pregleda robe i odobrenja povraćaja robe, šaljemo Povratnicu i Knjižno razduženje. Pre uplaćivanja sredstava za vraćenu robu ili slanja zamenskih artikala, neophodno je da primimo potpisane originale poslatih dokumenata (Povratnica i Knjižno razduženje).

Ukoliko prilikom preuzimanja robe od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje robe ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da je roba fizički oštećena, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.

Troškove preuzimanja, slanja i zamene artikala koje smo mi pogrešno isporučili snosi Drale d.o.o. Zamenu pogrešno isporučenih artikala je moguće izvršiti u roku od 30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice.

Artikle sa "skrivenom" manom (koja se nije mogla odmah primetiti) moguće je reklamirati u roku od 30 dana.
Artikle iz grupe "Prezentacija" kod kojih je potpisan dokument o ispravnosti prilikom prijema robe, nije moguće reklamirati.